Компанията е основана в далечната

1991

За нас

"СТРОЙМОНТАЖ" е частна строителна компания, основана в началото на 1991 година. През годините реализира голям брой промишлени и обществени проекти. След 1994 година фирмата работи на територията на България, Румъния и Гърция.

"СТРОЙМОНТАЖ" разполага с богата ресурсна база и потенциал, които се основават както на квалифицирания екип от специалисти, така и на качеството на изпълнение и оригиналните проекти. Компанията използва едни от най-новите технологии в областта на строителството и енергетиката. Всичко това съчетано с перфектно изпълнените договори, високото качество на работа и придават уникалност и стил. Високите гаранции за сигурност създават един нов, модерен облик на завършените от нас обекти.

През 2001 година дружеството става един от първите членове на Камарата на строителите в България. Дружеството е сертифицирано и притежава удостоверения, издадени от Централния професионален регистър на строителя, позволяващи му да изпълнява всякакъв вид и категория строителни проекти.

През 2006 година компанията е сертифицирана по стандартите за качество ISO 9001:2000.

От 2008 година дружеството е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.

Мисия

Мисията на "СТРОЙМОНТАЖ" е достойно да отговаря на потребностите на нашите дългогодишни клиенти; да осигури съразмерни приходи за развитие на предприятието; да създаде адекватни перспективи за развитие на нашите служители;

Цели

Нашата основна цел е да се подобри качеството на живот на служителите, акционерите и общностите, които обслужваме. За постигане на тази цел компанията се е специализирала в обслужване на секторите с икономическо значение. Отговорното ни отношение към изпълнените обществените и частни проекти предизвиква доверие сред нашите клиенти, служители и акционери.

Визия

Визията за развитие на компанията е диверсификация както на пазара така и на предлаганите услуги; изграждане на дългогодишни връзки с потенциални партньори и утвърждаване в основните отрасли на икономиката.

През 2001 година дружеството става един от първите членове на Камарата на строителите в България.

През 2007 година на официалната церемония по откриването на ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов връчва удостоверението за регистрация на фирмата.

СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е вписана в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ за изпълнение на строежи във всички групи, от първа до пета категория, съгласно чл.5 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.