Антикорозионни покрития

Антикорозионната защита е неделима част от строително-монтажната дейност на компанията. Целият процес, от очистването на металните повърхности до безвъздушното нанасяне на финишния слой, преминава под контрола на нашите специалисти.

"СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД е в състояние да предложи цялостни решения за антикорозионни покрития по тръбопроводи и метални повърхности. Комплексните услуги на компанията обхващат всички фази в областта:

  • оптимален избор на защитна система;
  • доставка на материали;
  • подготовката на повърхностите - дробеструене, водно бластиране , пясъкоструене;
  • безвъздушно боядисване;
  • извършване на контролни замервания;
  • корекции;
  • изолации и преизолации на подземни тръбопроводи;

Компанията предлага широка гама от епоксидни и полиуретанови покрития за енергетиката, нефтопреработвателната и химическата промишленост.