Промишлено строителство


"СТРОЙМОНТАЖ ЕООД" осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “до ключ” в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура, петролната и химическата промишленост.

Производствената ориентация са причината, фирмата да присъства дългосрочно в изграждането и поддържането на рафинерии, петролни бази, помпени станции, продуктопроводи и други нефтопреработвателни и химически производства.

Компанията разполага със специализирана техника и квалифициран персонал за изпълнение на всички СМР, свързани с изграждане на продуктопроводи с ниско и високо налягане: машини за крайцване, автоматични заваръчни станции, апарати за челно заваряване, системи за центроване на стоманени тръби и разнообразна механизация за полагане на тръбопроводи.

"СТРОЙМОНТАЖ ЕООД" активно участва в реализацията на енергийните проекти в България. През годините компанията изпълнява разнообразни проекти в областта на електропреносните мрежи, съоръжения и оборудване - изграждане и реконструкция на електропроводи 6 - 110kV, изграждане и ремонт на подстанции 20 kV, автоматизация и управление на производствени процеси в нефтохимическата и хранително-вкусовата промишленост.

"СТРОЙМОНТАЖ ЕООД" участва също така през годините в изграждането на различни по сложност и обем хидромелиоративни проекти, пречиствателни станции и съоръжения, водопроводи и канализационни системи.