Общи условия

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от Строймонтаж ЕООД на потребителите на уебсайта, информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между Строймонтаж ЕООД и потребителите на уебсайта www.stroymontaz.com 


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Строймонтаж ЕООД и посетителите на уебсайта www.stroymontaz.com 

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

Чл. 2. (1) Уебсайтът www.stroymontaz.com  предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги, активните и завършените проекти от компанията.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. Всички информационни страници и снимки в сайта са изключителна интелектуална собственост на компанията, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Строймонтаж ЕООД.

Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и снимки без изричното разрешение представлява нарушение на действащото българско законодателство.