Строймонтаж ЕООД завърши тролейбусното депо в град Плевен

07-11-2022

В срок приключиха видовете СМР по ремонта на тролейбусно депо Кичево, град Плевен. 

Обектът е част от проекта „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”. Той се изпълнява на мястото на старото тролейбусно депо в града. 

От гледна точна на стратегическото местоположение в града, базата е направена с цел да може да обслужва и периферните райони на града, което е заложено в новия програмен период.