Разширение на завода в Пазарджик с ново бояджийно хале

23-02-2024

Екипът на "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД от над 100 души в завода в Пазарджик продължава да инвестира в нов сграден фонд и модерно оборудване. В рамките на следващите 3 месеца се очаква да бъде завършено новото бояджийно за дългомерни метални конструкции, което ще бъде оборудвано с най-модерните машини за дробеструене и Машинното боядисване по безвъздушен способ.