Модернизация и реконструкция на Петролни бази в Първомай, Сливен и Поликраище.

През периода 2008-2012 година компанията осъществава ремонт на Петролни бази - Сливен, Първомай и Поликраище по прокети на Химкомплект и Възложител ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”. 

В обхвата на изпършените дейности е: Изграждане на ЖП - Наливно изливна естакада, Автоналивна естакада, Технологични тръбопроводи с размери от 2" - 14", автоматизация на процесите и изграждане на комадна зала за управление. 

Положени са тръбопроводи с обща дължина от 14560 м, и е монтирана спирателна арматура от над 250 броя на фирма Еконосто Холандия.