Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник

Проект: „Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник”

Описание: Проектът обхваща изграждане на  цялостна канализационна мрежа на гр.Батановци, за отвеждането на битовите води от всеки застроен имот в  кв.Делниче и кв.Бор, включително ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни отклонения.

Възложител: Община Перник