Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“

Проект: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: в частта за: Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 119  и Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“.

 

Описание: В проекта са предвидени да бъдат извършени следните ремонти дейности на покриви на сгради от  сградния фонд на НВУ „Васил Левски“: полагане на топлоизолация XPS; демонтаж на стара и полагане на нова хидроизолация от PVC мембрана; направа на замазки за наклон; направа на обшивки от ламарина с PVC покритие; демонтаж на стара и монтаж на нова мълниезащитна инсталация.

 

Възложител: НВУ „Васил Левски“