Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

Проект: ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.

 

Описание: Проектът предвижда частично изграждане на дренажната система за инфилтрирали води, разрушаване и премахване на помпена станция №2 и ретензионен басейн към нея от стоманобетон с обем V=300куб.м, изпълнение на долен изолационен екран на клетка №3. За улавяне и канализиране на дренажните води под долния изолационен екран на клетка №3 се предвижда в петата на ограждащата дига на клетката да се изгради ретензионна дига от земни почви, облицована с HDPE фолио d=2mm.

 

Възложител: Община Троян