Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Компресорна станция „Полски Сеновец“

Обект: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Компресорна станция „Полски Сеновец“ – основен ремонт на машинна зала към компресорен цех“

 

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД