Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

Обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).”

 

Възложител: Община Велико Търново