Реализация на инженеринг на регионален център за управление на отпадъци

Обект: „Реализация на инженеринг (проектиране и строителство) на регионален център за управление на отпадъци - гр. Плевен – i  етап“

Възложител: Община Плевен