Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност

Обект: „Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за обособена позиция № 1 – “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул.“Пловдивска“ № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 и № 39“.

Описание: Изготвен е работен проект, включващ следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, ВиК, ОВК, Пожарна, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация.

Изпълнени са  следните мерки за подобряване на  енергийна ефективност: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на стара дограма със система от PVC/Al профил и стъклопакет; Мерки по осветителна инсталация.

 

Възложител: Община Пазарджик