Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив

Обект: „Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 54 обособени позиции”  по обособена позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пловдив, бул.“Дунав“ № 34,36,38, район „Северен“.

Описание: Изготвен е работен проект, включващ следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, ВиК, ОВК, Пожарна, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация. Изпълнени са  следните мерки за подобряване на  енергийна ефективност: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под на първи жилищен; Подмяна на дограма; Мерки по осветителна инсталация.

Възложител: Община Пловдив