Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Белоградчик

Обект: „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност по обособени позиции, за Обособена позиция №1 - жилищен блок „Еделвайс“

Описание: Изготвяне на Работен проект в следния обхват:  Част Архитектурна; Част Конструктивна; Част Електро; Част Енергийна Ефективност; Част Пожарна безопасност; Част План за безопасност и здраве ; Част План за управление на строителните отпадъци; Част Сметна документация. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност: ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата; ЕСМ №2 – Топлоизолиране на под; ЕСМ №3 – Топлоизолиране на покрива на сградата; ЕСМ №4 – Подмяна на дограмата на сградата; ЕСМ №5 – Мерки по осветление.

Възложител: Община Белоградчик