Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност

Обект: “Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за обособена позиция № 11 – Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул.“Осми март“ № 12 А, Б и В

Описание: Изготвен е работен проект, включващ следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, ВиК, ОВК, Пожарна, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация.

Изпълнени са  следните мерки за подобряване на  енергийна ефективност: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Подмяна на стара дограма със система от PVC/Al профил и стъклопакет; Мерки по осветителна инсталация.

 

Възложител: Община Пазарджик