Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик

Проект:  “Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”,

  • ОБЕКТ 1 „Подобряване и реновиране на градска среда на територията  на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687
  • ОБЕКТ 2 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазрджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – север
  • ОБЕКТ 3 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазрджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – юг
  • ОБЕКТ 4 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазрджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 1107
  • ОБЕКТ 5 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват прилежащ тротоар и велоалея на ул.„Ал. Стамболийски” и ул.„Стоян Ангелов” към жилищен район Устрем
  • ОБЕКТ 6 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем - ул."Одрин" и прилежащите тротоари на ул."Петър Бонев"
  • ОБЕКТ 7 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 380
  • ОБЕКТ 8 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - югоизточна част
  • ОБЕКТ 9 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - северозападна част
  • ОБЕКТ 10 - Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 331

 

Описание: Изграждане на квартална пътна мрежа – пътища, паркинги, направа на нова велоалея, тротоари и междуквартални алеи; озеленяване; доставка и монтаж на градско обзавеждане; направа на нови детски площадки; направа на ново улично и парково осветление.

 

Възложител: Община Пазарджик