Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос

Обект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”

Описание: В обхвата на обекта е извършена реконструкция на ул.„Станционна“, ул.„Панайот Волов“, ул.„Стефан Караджа“, гр.Айтос изразяваща се в: полагане на  пътни и градински бордюри, изпълнение на  тротоарна настилка с тротоарни плочи, технологично фрезоване на асфалтова настилка, изпълнение на битумен разлив, полагане на  неплътен и плътен асфалтобетон, корекция нивото на дъждовни и ревизионни шахти, корекции нивото на  пожарни хидранти и спирателни кранове, изпълнение на вертикална пътна сигнализация и хоризонтална маркировка.

Възложител: Община Айтос