ОТКРИХА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО КРАЙ ПАЗАРДЖИК.

21-12-2020

На официална церемония днес в местността „Баира“ в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, откриха Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

„Днешното събитие е поредното доказателство за  доброто взаимодействие между местната и държавната власт, а резултатът е свързан с добруването на хората и подобряването на качеството на средата, в която живеем, каза в приветствието си областният управител Стефан Мирев. Той благодари на Правителството, на МОСВ и ПУДООС за осигуреното финансиране от държавния бюджет и европейските фондове и допълни, че този проект е успешно продължение на цялостната система за управление на отпадъците в нашия регион.

„Допреди 2 години тук, на една гола поляна се изхвърляха всички отпадъци и общо взето тровехме целия район години наред.  Днес имаме едно модерно депо, една модерна инсталация за сепариране и компостиране  и едно вече рекултивирано старо сметище. Неща, които преди 3 години ни беше трудно да си представим. Защото това са най-трудните проекти, които изискват усилията и професионалната работа на много хора. Защото зад всеки един успешен проект, а този безспорно е такъв, стои денонощният труд на хората.“, каза кметът на общината Тодор Попов.

Той благодари на партньорите от МОСВ,  на изпълнителя - СТРОЙМОНТАЖ ЕООД, както и на областния управител Стефан Мирев и директора на РИОСВ Костадин Гешев за съдействието, като отбеляза, че без методическата помощ на специалистите от екоинспекцията би било трудно  приключването този толкова сложен и отговорен проект.

Проектът е на стойност близо 20 млн. лева и включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране.